Unieke digitale platformen
Complexe app, portal of online platform nodig? Onze experten bouwen al meer dan 15 jaar sites & apps op maat.

MULTI-SIDED PLATFORM: STONEASY

De business-consultants en ontwikkelaars bij Natch kennen mijn business bijna even goed als ik. Dat is noodzakelijk om de complexiteit van wat we met Stoneasy doen 'easy' te maken voor onze klanten en leveranciers. Natch voelt aan als mijn interne development-team.

- Bram Callewier CEO

UNIEKE DIGITALE PLATFORMEN

natch 03Het resultaat van jouw persoonlijke digitale strategie laat zich niet in een hokje webshop, website of app stoppen?

Dan zijn wij de juiste partij om je unieke digitale platform te realiseren. We hebben de tools, de architectuur en de brainpower, en vooral ook de goesting!

SELF-SERVICE

De lat ligt hoog inzake customer service, zowel wat betreft probleemoplossend vermogen, transparantie, snelheid als authenticiteit. Als onderneming kan je deze verwachtingen alleen maar rendabel inlossen door online self-service functionaliteiten aan te bieden. 

Je klant is op zoek naar productinfo of advies, naar opvolgings- of samenwerkingsmogelijkheden, naar een plek om zijn dossier of projecten te beheren, ... 70 % van de klanten verwacht trouwens van zijn leverancier dat hij zichzelf kan bedienen op diens website.

Op basis van onze digitale strategie-workshop bepalen we welke services jouw onderneming aanbiedt en hoe we die online kunnen verlengen of zelfs helemaal digitaliseren om je klant beter van dienst te zijn.

SAAS

Je hebt nog ergens een 'legacy applicatie' draaien die cruciaal is voor je business maar het risico wordt te groot om ze te onderhouden? Je stelt een stukje software ter beschikking van klanten of partners dat verouderd is maar waar je de stekker niet zo maar uit kan trekken?

Tijd om te kijken wat een op maat gebouwde SaaS-oplossing (software as a service) voor jou kan betekenen. We analyseren de werking van je oude app en vertalen die naar een performante webapplicatie die werkt op eender welk toestel van op eender welke locatie.

Vergeet bovendien niet een beperkte informatieve site te voorzien voor je 'SaaS-app' om de gebruiker op weg te helpen. Langs de andere kant zal je ook online accountbeheer moeten voorzien zodat je kan bepalen wie wel en wie niet je webapplicatie mag gebruiken.

PRODUCTDATABASES

Productinformatie, in de breedste zin van het woord, is vaak erg belangrijk in B2B. De tijd van papieren catalogi, formulieren, installatiehandleidingen, enzovoort is voorbij.

We bouwen online productcatalogi en productdatabases waar zowel je eigen medewerkers als distributeurs, dealers, agenten en installateurs hun voordeel mee doen.

We kunnen deze catalogi openstellen voor derde partijen via API's zodat jouw productgegevens vlot doorstromen naar andere systemen en je de gepreferreerde partner wordt. We integreren met je bestaande PIM-systeem of andere bedrijfssoftware waar je jouw producten nu reeds beheerd.

Doe je nog niet aan product management dan bouwen we beheerschermen online.

PROJECTPORTALS

Werk je nauw samen met klanten, leveranciers of andere partijen om business te doen? Heb je problemen om dat op een gestroomlijnde manier te doen waardoor de kwaliteit van de geleverde diensten in het gedrang komt?

We bouwen afgeschermde online projectportals waar je optimaal kan samenwerken met je verschillende stakeholders. Zo is iedereen altijd op de hoogte, stroomt feedback procesmatig heen en weer tussen de partijen en is de stap naar gewonnen deals of tevreden klant snel gemaakt.

Onze portals worden op maat gebouwd, 100 % volgens de noden van jouw projectaanpak. Ze worden geïntegreerd met je achterliggende bedrijfssystemen en andere online tools zoals bijvoorbeeld je e-commerce om maximaal efficiënt te werken.

TRADING PLATFORMS

Platforms are all the rage! Uber bezit geen taxi's, airBNB geen appartementen, ... je kent de internationale succesverhalen wel. Ken je ook het lokale 'platform' dat wij gebouwd hebben voor Stoneasy? Lees vooral hier de case story, en uiteraard bezit Stoneasy ook geen natuursteen maar wel het trading platform.

We bouwen gebruiksvriendelijke online handelsplatformen die verschillende partijen bij elkaar brengen en een business-voordeel opleveren voor zowel zij langs de aanbodzijde als de vraagzijde van het platform.

Onze business consultants starten met de analyse van jouw business model. Daarna bekijken ze het aantal 'zijden' of deelnemersgroepen aan het platform, de prijsstructuur en de gewenste manieren van interactie op het platform. Ook de gewenste beheermogelijkheden (governance) spelen een rol. Met dit alles geanalyseerd start het design en de ontwikkeling.

CONFIGURATORS

Je hebt een configureerbaar product of een modualire dienst die door je klant kan samengesteld worden? De verschillende combineerbare opties zijn onderling ook nog eens sterk afhankelijk van onderliggende combinaties? Met andere woorden 'het is niet gemakkelijk'...

Onze op maat gebouwde online configurators brengen de productkennis die tot op vandaag alleen maar aanwezig is in de hoofden van je medewerkers online. Zo kan je klant zelf zijn combinaties samenstellen waardoor je mensen met andere zaken bezig kunnen zijn.

We integreren met je business systemen waarin deze business logica misschien reeds vervat zit en zorgen ervoor dat bestelde configuraties doorstromen naar bijvoorbeeld ERP.

CUSTOM CMS

Soms kom je er gewoonweg niet met een standaard CMS dat wat nieuws- en blogfunctionaliteit voorziet. Veel bedrijven waarvoor we werken kunnen omwille van hun security policies niet werken met gekende platformen als WordPress.

Daarnaast zijn er ook vaak doorgedreven functionaliteiten nodig die zoveel aanpassingen en maatwerk eisen van standaardplatformen dat die platformen quasi niet meer onderhoudbaar worden. Het gaat dan vaak over integraties tussen online content en backoffice systemen, e-commerce applicaties of samenwerkingsportalen.

Soms telt ook 'less is more' en wordt er voor een maatwerk CMS gekozen omdat je dan kan kiezen welke functionaliteiten je beschikbaar stelt om het zo eenvoudig mogelijk te houden voor je gebruiker. Een andere reden is eigendom. Wat wij bouwen wordt integraal, inclusief alle source code, overgedragen.

E-BOOKS & INZICHTEN

Waarom je e-commerce baat heeft bij een toegewijde e-business-manager
mockup ebook ebizzmanager
Download het e-book
De 7 belangrijkste verschillen tussen B2B en B2C e-commerce
mockup ebook b2bvsb2c
Download het e-book
Het Natch B2B e-business en e-commerce blog
Blog
Checkt dat af!

ZO PAK JE DAT AAN

proces aangepast nl
 

We helpen je prioriteiten stellen in je e-business opportuniteiten. De Digital Strategy Workshop kristalliseert je e-business intenties en biedt je management een leidraad voor toekomstige e-business plannen.

 

We ontwikkelen e-commerce software, mobile enterprise apps en unieke digitale platformen. Integratie met  bestaande bedrijfsapplicaties en automatisatie van complexe processen zijn key.

 
 

Versnel de ROI van je e-business applicaties. Recurrente rapporten van belangrijke E-business Performance Indicators (EPI), App Health Checkups en Func Testings verhogen het rendement van je online applicatie.

 

WAT ONZE KLANTEN ZEGGEN

Customer service portal: I.R.S-Btech
- I.R.S-Btech
Webtools & bedrijfsgevensdatabank: Trends Top
- Trends Top
E-procurement bij Renmans Slagerijen
- Renmans Transmeat
E-commerce en custom CMS: die Keure
- Die keure
bekijk alle cases

PRAAT MET ONS


Spreek eens met een van onze consultants of adviseurs. Het zal gegarandeerd inspirerend en verduidelijkend werken. 

Laat een berichtje bij onze Consultant Digital Cédric Collet.

 

Cedric Colletcedric.collet@natcheurope.com
Mobile: 0477 93 18 88