die Keure drukkerij en uitgever staat geboekt als specialist in professional publishing, educatieve uitgaven, opleidingen en hoogkwalitatief drukwerk.

De uitgeverswereld was de eerste om de disruptieve kracht van het internet te ervaren. Businessmodellen en distributiemodellen wijzigden, ebooks en app-stores verschenen ten tonele, de work-life balance vervaagt waardoor boekconsumptie verschuift. De evoluties volgen elkaar in snel tempo op.

De 5 business units: Professional Publishing, Educatief, die Keure Opleidingen, die Keure Digital & die Keure Printing delen dezelfde bedrijfsmissie, namelijk mensen bij staan in hun zoektocht naar kennis door relevante en kwaliteitsvolle content aan te bieden.

In 2013 bouwde Natch een e-business-platform voor die Keure dat in 2016 volledig vernieuwd werd. Aan die vernieuwing ging een uitgebreide digitale strategie vooraf met digital strategy workshops met elke business unit.

De krachtige overkoepelende bedrijfsmissie van die Keure plaatst de klant reeds centraal. In dezelfde gedachte moest ook het nieuwe e-business platform de bezoeker helpen op zijn zoektocht naar relevante kennis. Meer nog, de betrachting was om die zoektocht online te vereenvoudigen en te verrijken in zowel de oriëntatiefase, aankoopfase als de na-verkoop.

Binnen het raamwerk van de eerder opgestelde digitale bedrijfsstrategie doken we met elke business unit in de concrete invulling van die strategie want per afdeling zijn er grote verschillen wat betreft doelgroepen, markten, producten en uiteraard online benadering.

Op die manier stelden we per unit succesfactoren en een balanced scorecard op waarvan de resultaten op bedrijfsniveau geconsolideerd kunnen worden om het succes van de digitale strategie te meten.

Voor de afdelingen Professional Publishing, Educatief en die Keure Opleidingen (voorheen StudiPolis) werden webshops gebouwd. De webshops draaien op hetzelfde e-commerce framework maar zien en werken elk sterk verschillend.

De customer journey en de noden van een advocaat op zoek naar een codex is dan ook heel erg verschillende van een leerkracht of schooldirectie op zoek naar een nieuwe lesmethode voor pakweg wereldoriëntatie. Laat staan de manier waarop een landmeter een opleiding zoekt (en boekt) over aansprakelijkheid.

Het Natch e-business framework laat toe om verschillende e-commerce toepassingen centraal te beheren en te synchroniseren met achterliggende systemen. In dit geval met Atlas & Caché van die Keure.

Een zeer dynamisch CMS waar content gepromoveerd kan worden van welke business unit dan ook naar een ander afdeling zonder dat er dubbele ingave is, was een absolute must. Het Natch CMS werd daarom multi-site opgezet en nog verder uitgebreid.

Dat content marketing een uitgever niet vreemd is spreekt voor zich. Daarom werd de mogelijkheid voorzien om content te groeperen rond boeken, methodes, opleidingen of andere uitgaven en deze te categoriseren volgens onderwerpen. Zo kunnen er op termijn cross-business-unit content hubs ontstaan die ter promotie van die Keure werken.

Ook de corporate website en de site voor het kwaliteitsdrukwerk, denk kunstcatalogen en museumdrukwerk, van die Keure Printing werden in een beweging mee vernieuwd op het nieuwe CMS.

Die keure

Natch hielp onze verschillende afdelingen verenigen achter één digitale missie & visie om vervolgens ons overkoepelend e-business platform te vernieuwen.

- Boke Boddin Marketing Director

Leg ons uw project voor

Leg ons je case voor of vraag vrijblijvend een gesprek aan met onze experten: consultant digital Cédric Collet of business development Jens Decolvenaer.

 

Cedric Collet
Cedric Collet
Consultant Digital
Jens Decolvenaer
Jens Decolvenaer
Business Development