Webtomorrow: what you have to do today!

Eerder deze week verzamelde het digitale wereldje in Gent voor de eerste Webtomorrow en ik kon Natch vertegenwoordigen. 15 sprekers gaven hun visie op technologie, internet en de business van morgen. Nuttige inzichten voor iedere organisatie; de digitale economie is immers de enige sterk groeiende economische tak. 

On a digital journey

De aftrap werd gegeven door Rohit Talwar die ons meenam naar de toekomst. Hij sprak over de mogelijkheden van embedded technology – zoals implantaten die je gezondheid opvolgen – en brainuploading, waarbij kennis en ideeën digitaal overgebracht worden. Futuristische beelden maar wel de realiteit bij de onderzoeksteams van onder meer Microsoft en Google.

Chris Nash kon boeien met zijn uiteenzetting rond lifetime customer experience, mogelijk gemaakt door een combinatie van predictive personalisation en machine learning. Door individueel gedrag te meten en vervolgens te koppelen aan een profiel krijgt de bezoeker de meest relevante content en producten te zien waarbij maximaal rekening gehouden wordt met de context. 

Digitalisering leidt tot nieuwe mogelijkheden: iedereen kan entrepreneur worden. Het mag dan ook logisch zijn dat de start-ups van vandaag naadloos verbonden zijn met technologie. Start-up specialist Omar Mohout deelde zijn ervaringen. Hyperscalability is key tot succes: met zo weinig mogelijk mensen een zo groot mogelijk klantenbestand servicen en full stack experience aanbieden. Snapchat is zo’n voorbeeld: 200miljoen gebruikers op de service, aangeboden door een team van 30 mensen.

Robots are awesome

Persoonlijk keek ik sterk uit naar Kate Darling: de zelfverklaarde mistress of machines. Ze had het over de ethische bezwaren rond robots. (oh ja, ze komen er aan!) Ze introduceerde het mooiste woord van de dag: Antropomorfisme. Uit onderzoek blijkt immers dat mensen emotioneel reageren op de aanwezigheid van robots. Dit creëert mogelijkheden voor de zorgsector (robotbuddies voor bejaarden) of robots die ingezet worden in de educatie van kinderen met autisme. 

 

Surveillance, netneutraliteit en privacy

Al deze nieuwe technologieën en digitale evoluties werden in perspectief geplaatst door Reagan MacDonald. Zij wees er fijntjes op dat we in dit euforisch digitaal tijdperk onze digitale rechten niet uit het oog mogen verliezen. Met haar lobbywerk bij de Europese instituten in Brussel strijdt ze voor een open en neutraal internet, maar er is nog een lange weg te gaan.

De finale keynote van Aral Balkan was zowaar nog indrukwekkender en kreeg de zaal bij momenten muisstil. Als ‘freedom fighter’ vecht hij tegen de grote jongens als Facebook en Google die hun business model gebouwd hebben rond de erg persoonlijke data van hun gebruikers. 

 

 They eat your data: Google leest je e-mails, Facebook analyseert jouw foto’s en uw Samsung tv kijkt mee in uw huiskamer. 

Hij maakt een confronterende vergelijking tussen de gebruikers van deze free service providers en laboratten. Aral sluit zijn wake-up call af met een oproep aan de digitale sector en start-up scene om niet mee te doen aan deze evolutie en de ziel (van je start-up) niet te koppelen aan de almachtige platformen.

Conclusie

Data is de nieuwe olie. De opportuniteiten in het digitale tijdperk zijn enorm en de kansen voor het bedrijfsleven moeten nu ingevuld worden, niet morgen maar vandaag. Daarnaast mogen we niet blind blijven voor de gevaren rond privacy, beveiliging en de controle van onze persoonlijke data.