Wat moet er wettelijk allemaal op uw B2B-website staan in België?

Ook uw website moet aan verschillende verplichte vermeldingen voldoen om volledig in orde te zijn met de wetgeving. Wanneer deze items niet op uw website staan, kan een koper de koop ongeldig laten verklaren. De verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van deze verplichte elementen ligt bij de uitgever of eigenaar van de website, niet bij de webbouwer. Gebruik deze checklist om na te gaan of uw website voldoet.

 

 

 

 

 

Altijd aanwezig op een website:
Uw identiteitsgegevens moeten aanwezig zijn op de website. Wat houdt dit in: 

 • uw (handels)naam/naam van uw zaak
 • uw geografisch adres (waar de bezoeker van de website u ‘in het echt’ kan vinden, in principe het adres waarop u in de KBO ingeschreven bent)
 • uw btw-nummer/ondernemingsnummer
 • e-mailadres zodat de bezoeker contact kan opnemen
 • bankrekeningnummer
 • (telefoon- en faxnummer zijn niet verplicht)

Vennootschap:
Wanneer er sprake is van een vennootschap zijn er nog enkele verplichte vermeldingen die bij de vorige gegevens komen:

 • rechtsvorm van uw vennootschap ( nv, bvba,…)
 • maatschappelijke zetel (zeker wanneer deze verschilt van het geografische adres)
 • RPR-locatie (stad waar de griffie van de rechtbank van koophandel gevestigd is waar uw vennootschap in het rechtspersonenregister ingeschreven is)

Natuurlijk moet er ook nog een privacy-policy aanwezig zijn op uw website.
Zorg er eventueel voor dat deze gegevens aanwezig zijn doorheen uw volledige website. Deze moeten ook vermeld worden indien uw website enkel en alleen dient om uw bedrijf voor te stellen. Dit geldt ook voor goederen en diensten die niet online verkocht worden, maar wel online voorgesteld worden. Er kunnen nog enkele verplichte vermeldingen bijkomen indien er voor bepaalde activiteiten een vergunning nodig is of indien uw activiteiten onder de zogenaamde gereglementeerde beroepen vallen. Wanneer binnenkort ook de cookiewet van kracht wordt in België zal ook hier een duidelijke vermelding en pagina voor gemaakt worden op elke website.

 


Online aanbieden van producten en/of diensten:

Bij het online aanbieden van producten en/of diensten moeten er  bovendien deze vermeldingen bij staan:

 • belangrijkste kenmerken van de producten en/of diensten
 • tarieven van uw diensten, tenzij de diensten enkel ‘op maat’ geleverd worden
 • Wanneer er prijzen worden opgenomen moeten deze zo duidelijk mogelijk weergegeven worden en of er wel of niet belastingen inbegrepen zijn en zo ja welke (bijvoorbeeld: exclusief BTW). Prijzen moeten niet vermeld worden wanneer u zich enkel richt tot professionele kopers, zoals voorbeeld een groothandel.

Verkoop op uw website en de aankoopbevestiging:

Wat moet er vermeld worden indien consumenten via uw website producten/diensten kunnen aankopen en wat moet er vermeld staan op de aankoopbevestiging:

 • de identiteit van de verkoper en zijn geografisch adres
 • belangrijkste kenmerken van het product of de dienst
 • de prijs van het product of de dienst
 • de leveringskosten (enkel wanneer het product geleverd kan worden)
 • de manier van betaling, levering en van uitvoering van de overeenkomst
 • Het ‘herroepingsbeding’. Hier hebben consumenten het recht om gedurende een bedenkperiode, een termijn van 14 kalenderdagen, hun bestelling te annuleren.
 • de manier van terugneming en teruggave indien het product niet goed is + eventueel daaraan verbonden kosten
 • kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wanneer die berekend worden op een andere grondslag dan het basistarief
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs

Eventueel aanwezig:

 • het geografische adres van de vestiging van de verkoper waar de consument terecht kan met zijn klachten
 • de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en de commerciële waarborgen
 • de voorwaarden voor de opzegging van de overeenkomst indien die van een onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan één jaar

 

Conclusie:

Als uw website voldoet aan bovenstaande richtlijnen haalt u er dubbel voordeel uit. Enerzijds bent u wettelijk in orde, anderzijds beschikken toekomstige klanten en klanten over alle gegevens die ze nodig hebben om op een betrouwbare manier met u zaken te doen. Bovendien benadrukken we nog eens dat dit richtlijnen zijn voor B2B-website. Wanneer u zaken doet met particulieren komen er nog een aantal richtlijnen en verplichtingen bij.