Verslag E² – De juridische aspecten van e-business

E-commerce Evening Juridische aspecten van e-business

Er bestaan geen e-commerce of e-business wetten. Afhankelijk van de uitgevoerde online activiteiten vallen de handelingen onder reclame, privacy, handel op afstand of andere traditionele wetgeving. Dat maakt het er voor uitbaters van websites en webshops niet gemakkelijker op om uit al de verschillende regels en wetten datgene te halen dat voor hen van toepassing is. Een sessie in samenwerking met Bright Advocaten was dus zeker aan de orde. Meer dan 20 geïnteresseerden in de zaal bewezen dat nog heel wat e-businesses hierover met vragen zitten.

Tom De Volder, advocaat bij Brigh Advocaten met heel wat ervaring in rechtspraak rond e-business deelde zijn presentatie op in 3 grote hoofdstukken:

  • Marketing (directe, indirecte en sociale media)
  • Verkoop via internet
  • Internationale aspecten

Dit werd vooraf gegaan door een inleiding wat betreft wettelijk kader en 7 basisprincipes. Bij e-business is er namelijk geen uniforme regelgeving en baseert men zich vaak op Europees recht rond de materie. Naast algemeen verbintenisrecht wordt er vaak beroep gedaan op de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (2010), Wet Diensten Informatiemaatschappij (2003) en Wet Verwerking Persoonsgegevens (1992). Daarnaast moet soms ook rekening gehouden worden met sectorale en product- en dienstgebonden regelgeving.

De 7 basisprincipes die nodig zijn om het wettelijk kader juist te interpreteren:

  1. Hoedanigheid van de internaut
  2. Informatie aan de markt
  3. Privacy
  4. Auteurs- en merkenrecht
  5. Handelspraktijken
  6. Reclame
  7. Aansprakelijkheid van tussenpersonen

Hieronder staat de volledige presentatie van de info-sessie: