Nieuwe versie Google Analytics

De website webanalisten.nl heeft een interessante blogpost online staan over de belangrijkste wijzigingen in Google Analytics versie 5. Het leuke er aan is, dat je zelf al kunt werken met deze versie 5. Je hoeft enkel rechtsboven naast je accountgegevens te klikken op ‘Nieuwe versie’ en je bent vertrokken. Wat meteen opvalt is de vernieuwde gebruikersinterface. We moeten toegeven dat het wel even wennen is.

De grootste wijziging, zoals ook webanalisten.nl aangeeft, is de mogelijkheid om dashboards op te zetten. Via deze dashboards kan je statistieken en graffieken verzamelen op één pagina. Je kan zo tot 20 dashboards per gebruiker aanmaken. Zo zou je dus een dashboard kunnenb maken voor de personeelsafdeling, voor de IT-afdeling, de e-commerce afdeling, enzo.

Lees vooral verder op webanalisten.nl