Geef je B2B webshop een officieel kwaliteitslabel mee

Becommerce  B2B logo

Becommerce, de Belgische beroepsvereniging voor online retailers, stelde eerder dit jaar haar officieel kwaliteitslabel voor B2B online retailers voor. Dit is wat je moet doen om in aanmerking te komen.

De vereniging heeft al enkele jaren een kwaliteitslabel voor B2C webshops, maar sinds februari kunnen B2B e-commerce sites hun eigen label bekomen. Het betaal- en transactiebedrijf Worldline ontving het eerste Becommerce B2B label. Wil jij ook het label op je website plaatsen, moet je natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen.

Certificatieproces

Zo moet de privacy-policy van je webshop duidelijk op je website te lezen zijn. Ook over prijs- en leveringsinformatie moet helder gecommuniceerd worden.

Verder moet je bedrijf lid worden van de vzw Becommerce. Daar zijn kosten aan verbonden.

Eens je het label aangevraagd hebt, voert Becommerce een grondige controle van je bedrijf en je website uit. Dat betekent dat je bedrijf én je website door externe auditbureaus gecontroleerd worden. Je krijgt dan een dossier met mogelijke verbeterpunten. Eens je die doorgevoerd hebt, krijg je de certificatie.

Bedrijven met het kwaliteitslabel worden natuurlijk regelmatig gecontroleerd. Een extern audit bureau evalueert de websites van leden. Zolang de website aan de voorwaarden voldoet, mag je het kwaliteitslabel op je website plaatsen.

Verder staat Becommerce in voor bemiddeling in conflicten tussen jouw bedrijf en klanten.

De procedure

Aanmelden via de website

  1. Aanvrager overlegt de benodigde documenten (KBO uitreksel, financieel jaarverslag)
  2. Bij ontvangst van de benodigde documenten ontvangt de aanvrager een bevestigingse-mail met verwijzing naar een certificeringvragenlijst
  3. Financiële stukken worden beoordeeld door externe accountant en dienen positief beoordeeld te worden.
  4. Ingevulde certificeringsvragenlijst en website worden beoordeeld door Bureau Veritas(eventuele aanpassingen worden rechtstreeks met aanvrager afgestemd)
  5. Bureau Veritas geeft advies aan beoordelingscommissie
  6. BeCommerce informeert de aanvrager per e-mail over besluit van beoordelingscommissie en stelt bij een positief advies de nodige materialen ter beschikking.

De totale procedure van een aanvraag neemt gemiddeld 4 tot 6 weken in beslag.

Wil je meer informatie over het evaluatieproces, dan kan je dat bij Becommerce bekomen.  

Nog geen e-commerce platform? Of voel je de nood aan innovatie? Laat ons helpen:

Natch contact button