E-commerce trends in 2012

Crystal ball

E-commercefacts.com ontwaarde 8 trends die e-commerce in 2012 een nieuw gezicht zullen geven. Een aantal van deze trends werden in het verleden al aangehaald en bewierookt maar volgens de website worden er in 2012 ook een aantal echt hard gemaakt. We pikten er die trends uit waarvan we menen dat ze ook voor Belgische e-business bedrijven wel eens concreet zouden kunnen worden.

 

 

Multi-channel en cross-channel

Verkopen via winkelpunten, langs een webshop, via een app voor de smartphone, via een mobiele site, via partners, via groupon, … de tijd van multichannel was er al even maar wordt in 2012 nog breder. Daar waar in het verleden vooral de sprong van winkelpunt naar webshop werd gezet, zien we nu ook de tegenovergestelde reflex. Pure online spelers openen echte winkels. Coolblue plant nog meer winkelpunten, Ebay en amazon openen popup stores, Google zou een shop overwegen volgens de geruchten, …

Internationaal

De Belgische markt zal voor een aantal e-commerce spelers te klein worden, voor zover dat al niet het geval is. Toch wijzen de laatste Europese cijfers nog vooral op een lokale afzetmarkt. De hoofdreden is dat er per land andere regels gelden. De EU heeft evenwel het pad geëffend naar een uniforme aanpak voor alle lidstaten door het goedkeuren van de Consumer Rights Directive. De lidstaten hebben nu 2 jaar om deze uniforme verkoopregels te implementeren. Hierdoor zouden heel wat barrières worden weggenomen en zou online handel tussen lidstaten moeten groeien.

Infographic: The Tablet Economy by Vertic

Tablets

Tablets als de ipad verkopen als zoete broodjes. Een recente Forrester-studie wees uit dat 40 % van de huidige consumenten een tablet of notebook verkiest boven een gewone PC. Komt daarbij dat andere studies aantonen dat tablet-shoppers meer geld spenderen online. Dat valt te verklaren door de wat kapitaalkrachtigere demografische groep die de tablet-gebruiker op dit ogenblik is maar ook door het feit dat zowel geoptimaliseerde websites als specifieke apps verkoop stimuleren.

Integratie van online in het winkelpunt

Enerzijds beginnen hier en daar terminals op te duiken in winkelpunten waarlangs besteld kan worden wat niet in het rek hangt. Anderzijds lopen steeds meer en meer winkelbezoekers met de smartphone in de aanslag. Dat opent mogelijkheden van zodra iemand in de winkel de smartphone uit de zak / handtas opdiept: locoatie-gebaseerde deals, reviews, social media / sharing, … maar er zijn ook uitdagingen. Waar vroeger traditionele shoppers afgesneden waren van de buitenwereld kunnen ze nu veel gemakkelijker (prijs-)vergelijken op het web.

Video

Can’t touch this! blijft een horde voor veel e-shoppers. De productiekosten voor video worden echter steeds meer haalbaarder en de technische vereisten om video af te spelen (plugins, flash, …) worden stillaan vervangen door nieuwe webtechnologieën. Dat moet producten tastbaarder maken. Consumenten zijn ook meer vertrouwd met interactieve elementen waardoor video en interactieve video couranter zullen worden. Deze trend werd al ingezet door bijvoorbeeld online kledingwinkel ASOS met een video-catwalk van de kledingstukken en door whisky retailer wkiskey.de.
 
Het volledige artikel met trends in het Engels vind je terug op e-commercefacts.com waar ze ook verder in gaan op de vergrijzing van de surfer en initiatieven uit de auto-industrie om ook via webshops te gaan verkopen.