De voordelen van SCRUM methodologie in webprojecten.

Agile development - scrum

Scrum is een raamwerk voor agile management (“behendig beheren”) van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden. Er wordt dus niet afgewacht of de vorige fase afgelopen is maar er wordt tegelijkertijd gewerkt. Dit is het tegengestelde van de waterfall methode waarbij iedere fase zijn eigen experts heeft. Die voeren hun taak uit en dragen het resultaat over naar de experts voor de volgende fase. Wat zijn nu de voordelen voor u als opdrachtgever om met een scrum-team te werken?

Voordelen voor de opdrachtgever van een webproject

Het grootste voordeel van Scrum is de manier waarop men gemakkelijk kan inspelen op de wijzigende noden van de opdrachtgever tijdens een project. Dit kan zijn omdat men bepaalde zaken anders bekijkt of dat de markt dit vraagt. Het biedt namelijk een flexibel framework waar de features van een project kunnen aangepast, toegevoegd of verwijderd worden zonder daarbij een negatieve invloed uit te oefenen op het volledige project en het development team.

Het tweede grote voordeel is dat het project is ingedeeld in sprints. Nadat elke sprint is uitgewerkt, wordt deze getoond aan de opdrachtgever en wordt er ook om feedback gevraagd of deze voldoet aan de zijn noden.

Het derde voordeel is dat iedereen binnen het projectteam een rol krijgt toegewezen die duidelijk afgelijnd is en dat zorgt ervoor dat iedereen inbreng heeft binnen het project. Dit geeft voor een zeer open communicatie onderling.

Ten vierde: Scrum biedt een framework waarbij het te presteren werk niet uitgedrukt wordt in aantal uren maar aan de hand van punten. Elk punt staat voor een bepaalde bijdrage die men moet leveren om het project uit te werken. Dit zorgt ervoor dat indien de scope of het opzet van een project verandert de inschatting niet in uren moet gewijzigd worden maar dat er enkel een nieuw aantal punten moet toegekend worden.

Valkuilen

Bovenop de vele voordelen dient er wel rekening gehouden te worden met een aantal zaken waardoor  Scrum niet geschikt zou zijn.

  • SCRUM werkt niet samen met de traditionele manier van ontwikkelmethodologie zoals Waterfall
  • SCRUM zal niet werken wanneer een team te groot of te klein is. Het ideale scrum team bestaat uit 4 tot 6 personen.
  • Iedereen binnen het team moet de basis methodolgie kennen van Scrum om deze correct toe te passen en uit te voeren tijdens de ontwikkeling van het project. Indien dit niet het geval is bestaat de kans dat er tijdens het ontwikkelproces iets verkeerd zal lopen.

Natch is sinds geruime tijd overgeschakeld op de SCRUM-methode om web-projecten te ontwikkelen, tot groot genoegen van onze klanten die meer controle en zicht hebben op de vorderingen en het uiteindelijke resultaat van hun e-commerce software.