De 3 soorten bedrijven waarvoor we in 2014 digitale strategie-workshops deden.

Als uw bedrijf in een van deze 3 categorieën valt, doet u er goed aan eerst een digitale strategie op te stellen voor u een digitaal project aanvat. E-business is namelijk vandaag geen randproject meer maar 100 % strategisch.

Bedrijven die reeds ervaring hebben met e-business en het naar een hoger niveau willen tillen, vormen een eerste categorie. Als buitenstaander helpen we hen een stap terug te nemen en op een andere manier naar hun organisatie te kijken. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de huidige online activiteiten te evalueren en na te gaan wat er nu écht nodig is om digitaal door te groeien. Het helpt deze bedrijven ook om verder vooruit te kijken dan ‘de volgende versie’ van hun webshop, site of portal.

Een tweede categorie zijn ondernemingen die voelen dat er van alles beweegt bij hun klanten, leveranciers, medewerkers en partners op digitaal vlak. Ze zien de opportuniteiten en detecteren tevens bedreigingen en dat levert heel wat ideeën en projecten op. Via onze workshop toetsen we deze voorstellen aan hun bedrijfsstrategie, we kaderen ze binnen de trends in hun sector en helpen we hen om te prioriteren. Zo blijft het niet bij losse ideeën maar worden het stuk voor stuk projecten die elkaar versterken omdat ze op een uniforme digitale strategie geënt zijn.

Als laatste soort zijn er die bedrijven die al een concreet e-business project in gedachten hebben, zeer gedetailleerd tot en met de kleur van pakweg het winkelmand-knopje. Ze kloppen bij ons aan om zo snel mogelijk met programmeren te beginnen. Hier leerden we dat we niet te opportunistisch mogen zijn. Het succes van het e-business platform van de klant is namelijk maar voor een klein gedeelte afhankelijk van wat wij bouwen. Dankzij een strategie-workshop brengen we in kaart welke voorwaarden er nog moeten voldaan worden binnen de organisatie. We denken dan aan het afstemmen van business processen, omgaan met de verandering die dit teweeg brengt bij de klant en de eigen werknemers, het financieel perspectief, de marketing en communicatie, … We zijn met Natch namelijk niet geïnteresseerd om mooie projecten op te leveren, onze factuur te sturen en vervolgens te merken dat de e-commerce, het online service platform of de mobiele applicatie stof ligt te vergaren.

In welke categorie zit uw onderneming? 

Onze workshops zijn pragmatisch en leveren werkbare digitale plannen op. Een halve dag in-company brainstorm met het managementteam, waarbij we de organisatie in kaart brengen via tools zoals Business Model Generation, DESTEP-analyse en onze eigen digital maturity-vragenlijst, geeft ons de nodige input. Daarmee gaan we aan de slag om een gepersonaliseerde digitale strategie uit te schrijven die we inzichtelijk maken via een aantal deliverables zoals een strategy map gebaseerd op de balanced scorecard en strategie-fasering. Dit alles presenteren we een week later opnieuw aan het managementteam en verwerken de feedback in de finale documenten. Zo kunt u snel aan de slag!