Betonfabriek Coeck als een van de eerste conform met nieuwe CPR-wetgeving

Logo CoeckDe nieuwe CPR wetgeving -Construction Products Regulation- die ingaat op 1 juli 2013 zorgt voor een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten.

Deze Europese regelgeving heeft als doel om het vrije verkeer in de markt te waarborgen alsook op een uniforme manier informatie te verlenen aan aannemers en andere stakeholders in de bouw (meer info).

Vanaf dat moment zullen producenten van bouwmaterialen de noodzakelijke prestatieverklaring (Declaration of Performance of DoP) en de aangepaste CE- markering verplicht voorzien voor de producten waarop de CPR van toepassing is. Ook Betonfabriek Coeck wordt als belangrijke Belgische producent van bouwmaterialen geconfronteerd met deze wetgeving.

Concreet voorziet de wet om:

  • Technische documentatie als basis voor prestatieverklaring te voorzien
  • Procedures rond het in handel brengen na te leven
  • Prestaties van het product te verklaren
  • Regels voor CE markering toe te passen
  • Voorzien in instructies en informatie inzake veiligheid
     

Natch ontwikkelde voor Betonfabriek Coeck de synchronisatie en online toegang tot de eigen DOP’s alsook de mogelijkheid om de DOP’s van handelsgoederen via leveranciers te consulteren. Zo kunnen alle partijen de nodige documenten en DOP’s consulteren door eenvoudigweg het productnummer in te tikken op de website van Coeck. 

 
Meer info op http://ce.coeck.be